Dating rysslan

Rated 3.93/5 based on 990 customer reviews

Sista slaget mot mongolerna stod 1480 vid floden Ugra, då mongolerna slutligen förlorade kontrollen över de ryska områdena.

Under den senare medeltiden växte storfurstendömet Moskva fram, och den expanderade under 1500-talet sakta men säkert österut in i Asien. Polska styrkor trängde in på Ryssland och försökte installera lydtsarer.

Under storfurstarna Vladimirs och Jaroslavs tid mot slutet av 900-talet började en sammansmältning av nordisk och slaviska element.

Den första slaviska statsbildning som senare skulle komma att utvecklas till bland annat Ryssland tillkom i Kievområdet (Kievriket), senare Ukraina.

Denna oreda kom till på grund av att Rurikätten dött ut i och med Ivan den förskräckliges andre sons död.

Efter tio års strider och maktkamp lyckades man tränga undan de polsk-litauiska trupperna, och Michail Romanov utropades till tsar 1613.

Ryssland är världens till ytan största land och täcker stora delar av både Europa och Asien. Ryska federationen består av sammanlagt 89 administrativa och territoriella enheter, så kallade federationssubjekt.

Det av ruser grundade skandinaviska väldet kallades Gårdarike.

De paleolitiska bosättningarna i Ryssland är omfattande. I ett betydande gravfält vid Sungir utanför Moskva har de döda gravlagts med praktfulla dräkter av uppträdda snäckor och pärlor. Den tidigaste metallåldern tränger fram från öster i form av stridsyxekulturer. katakombgravskulturen, där de döda placeras i schakt, stenkistor, katakomber eller timmergravar. Starkt påverkad skyterna växte Ananjinokulturen fram kring nedre Kama. Norra och västra Ryssland beboddes under vikingatiden (800-1050) av en mängd finsk-ugriska och slaviska stammar utan fastare organisation.

Bland fynden från moustérientiden kan nämnas grottan Kiik-Koba på Krim med typisk neanderthalkaraktär. Under mesolitisk tid domineras Västryssland med Balticum av de skogsjägarkulturer som i Norden går under benämningen Maglemosekultur: Swidérien och Kunda. I Centralryssland utvecklas Fatjanovokulturen med enmansgravar, där skeletten placeras i hopkrupen, sidliggande ställning. Under första hälften av det sista förkristna årtusendet introduceras järnet i Ryssland, och den mest betydande kulturkretsen är skyternas, vilkas praktfulla gravar vittnar om kontakter med Centraleuropas kelter och Italiens etrusker samt med greker och främre-orientaliska kulturer, bl. Vid den stora Volga-kröken bodde bulgarerna med huvudstaden Bolgar, i Sydryssland huserade magyarerna och längre österut kasarerna.

När Peter den store tog över regeringen 1694 (han hade blivit tsar vid tio års ålder 1682, men fram till 1694 regerade hans mor och syster i hans ställe) inleddes en reformperiod för Ryssland, för att omvandla landet till en västerländsk stat. Dessa reformer fick stor betydelse för överklassens vardag – för deras klädsel, vanor, sociala liv och utbildning, och för att använda landets resurser och handelsvaror på ett mer genomtänkt sätt.

Han lät bygga den västinfluerade staden Sankt Petersburg.

Leave a Reply